ออกแบบเชิงนวัตกรรมรายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน

เราขอเป็นสื่อกลางของคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝันในการทำธุรกิจ และนำไอเดียมาต่อยอดจนจับเงินล้านได้ กับสองธุรกิจไอเดียเงินล้าน ในวันนี้ก็คือ ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ กับสินค้าออกแบบเชิงนวัตกรรม แบรนด์ ปรเมศ วรวรรณ ที่สร้างความแตกต่างให้แก่งานออกแบบ จนได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2558 หรือ PM Award

เราขอเป็นสื่อกลางของคนรุ่นใหม่ ที่มีความฝันในการทำธุรกิจ และนำไอเดียมาต่อยอดจนจับเงินล้านได้ กับสองธุรกิจไอเดียเงินล้าน ในวันนี้ก็คือ ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ กับสินค้าออกแบบเชิงนวัตกรรม แบรนด์ ปรเมศ วรวรรณ ที่สร้างความแตกต่างให้แก่งานออกแบบ จนได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2558 หรือ PM Award

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ