ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2562

สำหรับโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2562
(Prime Minister’s Export Award 2019) มีการแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ

BEST EXPORTER

รางวัลผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

BEST INNOVATION

รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

BEST THAI BRAND

รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

BEST DESIGN

รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม โดยคัดเลือกสินค้าที่ได้รับรางวัลDesign Excellence Award (DEmark) ที่มีคะแนนสูงสุดจาก 7 กลุ่มสินค้า

BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD

รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม แบ่งออกเป็น 4 สาขา

  • สาขาโรงพยาบาล / คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล
  • สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์
  • สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • สาขาโลจิสติกส์สินค้า (ELMA)

BEST OTOP

รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าจากชุมชนที่มีความโดดเด่น ที่มีคุณภาพที่ดีและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

BEST HALAL

รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก ที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรางวัลอันทรงเกียรติ